کارگاه آموزشی کارکنان پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان برگزار شد

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۱۰/۰۳اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی تابعه کرد.در این کارگاه نحوه تفکیک پسماندهای عفونی، استریل ابزار کار و راههای انتقال و پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت به کارکنان پذیرش آموزش داده شد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

اینک در حال برگزاری است کارگاه آموزشی ترومبوز وریدی

هم اکنون واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در حال آموزش بهورزان با موضوع ترومبوز وریدی، تیروئید در بارداری و خونریزی دوران بارداری در محل اتاق آموزش مجازی شبکه است. مدرسین این دوره خانمها آقایی،دکتر عینی و جعفز زاده کارشناسان سلامت شبکه می باشند.

۲ دیماه۹۶-روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

برگزاری اولین جلسه ستاد دهه فجر

با حضور علی رحمانی فرماندار شهرستان تیران و کرون و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در محل فرمانداری، اولین جلسه ستاد دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۲برگزار شد. در این جلسه دکتر اویسی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در خصوص پروژه های قابل افتتاح حوزه بهداشت و درمان و نقش پشتیبانی واحد فوریت های پزشکی اورژانس۱۱۵ در برنامه های دهه مبارک فجر سخنانی را بیان کردند.

کارگاه آموزشی خود مراقبتی هم اکنون در حال برگزاری است

واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون هم اکنون در حال برگزاری کار گاه آموزشی با عنوان خودمراقبتی ویژه ماماها و پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمان تابعه می باشد. مدرس این کارگاه مهدی شاهسون کارشناس آموزش سلامت می باشد.

کارگاه آموزشی مراقبت نوزدان اینک در حال برگزاری است

در راستای آموزش بهورزان، واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون، هم اکنون در حال برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مراقبت از نوزدان می باشد. مدرس این کارگاه، سرکار خانم کاظمی کارشناس سلامت کودکان می باشد.

بازدید از منابع آب شرب روستاهای کرد سفلی، تقی آباد، دولت آباد و قلعه ناظر انجام شد

کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۰۹/۲۶از دستگاههای کاهش دهنده نیترات آب شرب روستاهای دولت آباد،تقی آباد، قله ناظر و کردسفلی بازدید نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS