.

برگزاری کارگاه آموزشی کاربردی صنف جوشکاران و تراشکاران شهرستان تیران و کرون

امروز۱۳دیماه۹۶با تلاش واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و در راستای رسالت خطیر آموزش به صنعتگران،کارگاه آموزشی ویژه صنف جوشکاران و تراشکاران شهرستان در سالن اجتماعات این شبکه بهداشت در حال برگزاری است.

برگزاری کارگروه مشترک سلامت و جامعه ایمن شهرستان تیران و کرون

امروز۱۲دیماه با حضور عبداله بنهری معاون فرماندار شهرستان تیران و کرون و دکتر اویسی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رؤسای کلیه ادارات در محل فرمانداری، کارگروه مشترک سلامت و امنیت غذایی و جامعه ایمن شهرستان برگزار گردید.

نشست بصیرتی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

در روز نهم دیماه جاری مصادف با حماسه ۹دیماه و در راستای تبیین ابعاد فتنه در سال۸۸، پایگاه بسیج خواهران و برادران شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری نشست بصیرتی جهت کارکنان شاغل در شبکه نمود. در این نشست ابراهیم مظاهری مسئول شورای نگهبان شهرستان به بیان ابعاد فتنه در سال ۸۸ و لزوم بصیرت در جامعه پرداختند.

کمیته هماهنگی برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار شد

با حضور دکتر جمشید اویسی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و کارشناسان مسئول بهداشتی در محل دفتر مدیریت شبکه در تاریخ۹۶/۱۰/۰۳کمیته هماهنگی کارگروه سلامت و امنیت غذایی و جامعه ایمن شهرستان برگزار گردید. در این کمیته مصوبات کارگروه قبلی بررسی و در مورد دستور کار،کارگروه بعدی مشاوره و تبادل نظر انجام شد.

کارگاه آموزشی کارکنان پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان برگزار شد

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۱۰/۰۳اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی تابعه کرد.در این کارگاه نحوه تفکیک پسماندهای عفونی، استریل ابزار کار و راههای انتقال و پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت به کارکنان پذیرش آموزش داده شد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

اینک در حال برگزاری است کارگاه آموزشی ترومبوز وریدی

هم اکنون واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در حال آموزش بهورزان با موضوع ترومبوز وریدی، تیروئید در بارداری و خونریزی دوران بارداری در محل اتاق آموزش مجازی شبکه است. مدرسین این دوره خانمها آقایی،دکتر عینی و جعفز زاده کارشناسان سلامت شبکه می باشند.

۲ دیماه۹۶-روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS