برگزاری کارگاه آموزشی مشکلات شیردهی و ماساژ نوزادان

در تاریخ ۹۵/۴/۲۹ کارگاه آموزشی مشکلات شیردهی و ماساژ نوزادان با حضور مدرسین سرکار خانم آقایی مدرس ترویج تغذیه با شیر مادر استان و پزشک هسته آموزشی  نوزادان شهرستان سرکار خانم دکتر حسنی ،ویژه کاردان و کارشناسان بهداشت خانواده و مامایی در اتاق جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون برگزار گردید .

بررسی بیماری های واگیرکارکنان تونل آب گلاب

 در تاریخ ۹۵/۴/۲۸ واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون باتوجه به شرایط کاری سخت و زیان آور کارگران زحمتکش تونل انتقال آب گلاب اقدام به انجام بررسی های بیماری های واگیر در بین این عزیزان نمود.

 

 

 

بررسی بیماری سل و مالاریا کارکنان کارخانه صبا کاشی

در تاریخ ۹۵/۴/۲۶ واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای حفظ و ارتقاء سلامت کارگران شاغل در واحد صبا کاشی اقدام به انجام بررسی سل و مالاریا در این واحد نمود.

برگزاری اولین جلسه هسته آموزشی –نظارتی سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)

در تاریخ۹۵/۴/۲۱اولین جلسه هسته آموزشی-نظارتی سامانه یکپارچه بهداشت جهت زمان بندی کلاسهای آموزشی در محل سالن جلسات این شبکه با حضور آقای دکتر جمالی معاون محترم بهداشت شبکه و کلیه کارشناسان واحدهای بهداشتی برگزار گردیدو تمهیدات و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

پیگیری رها سازی فاضلاب صنعتی و دفن نخاله های صنعتی به صورت غیر قانونی در محیط زیست اطراف شهر تیران

با پیگیری بعمل آمده توسط مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تیران و کرون آقای دکتر اویسی نسبت به موضوع رها سازی و دفن غیر قانونی فاضلاب و نخاله های صنعتی در اطراف شهر تیران و طی در خواست ایشان ،معاون محترم فرماندار (اقای بنهری)در تاریخ۹۵/۴/۱۳از محل مذکور به اتفاق مدیریت شبکه بازدید میدانی بعمل آوردند .

بیمار یابی فعال افاغنه شهرستان تیران و کرون

از تاریخ ۹۵/۴/۲۰ لغایت ۹۵/۴/۲۵ در راستای برنامه های کنترل و پیشگیری بیماری های واگیر ،کارشناسان واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقدام به انجام بیماریابی فعال افاغنه شاغل در منطقه صنعتی رضوانشهر نمودند که در این طرح اتباع افاغنه از لحاظ بیماری سل، التور، مالاریا و همچنین سرخک و بیماری های بثوری مورد بررسی قرار گرفتند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS