واحد بسیج

اهداف پایگاه مقاومت حضرت امیر المومنین(ع):
 
 
  1. همکاری مناسب باواحد فرهنگی و مدیریت شبکه در بزرگداشت اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی

بیماریهای واگیردار

شرح وظایف ‌کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

 

۱-    تشکیل کمیته های  بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

۲-    تهیه و توزیع متون آموزشی در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

بیماریهای غیرواگیر

شرح وظایف ‌کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

زنجیره سرد

شرح وظایف:

 

h2

s81

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS