اطلاعیه های آموزشی

معرفی واحد و شرح وظایف(آموزش کارکنان)

 

دریافت فایل

برنامه عملیاتی واحد بهداشت حرفه ای

معرفی واحد و شرح وظایف

۱-شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات، مشاغل كشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي

۲-همكاري در تنظيم و پيگيري برنامه هاي آجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از كار، بيماريهاي واگير، مسموميت ها و حوادث و سوانح ناشي از كار با همكاري پزشك طب کار

درگذشت شادروان حاج محمد بهنیا

در گذشت خیر محترم شادروان حاج محمد بهنیا را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم.

حوادث پابان سال

برگزاری جلسه پیشگیری حوادث چهار شنبه آخر سال

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS