دریافت فایل(واحد مبارزه)

آشنایی با ویروس کرنااشنایی با ویروس ابولاCASE 3 ADENITISپر فشاری خون

اطلاعیه ها و دستورالعملهای واحد مبارزه با بیماریها

برنامه های  کشوری واحد مبارزه با بیماریهامجموعه دستورالعمل های مبارزه-۱مجموعه دستورالعمل های مبارزه-۲نهایی راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان در مراقبت بیماری ایبولانهایی راهنمای آزمایشگاهی مراقبت بیماری ایبولانهایی راهنمای بهداشت محیط در مراقبت بیماری ایبولا (Recovered)نهایی راهنمای کنترل عفونت در بیماری ایبول۱نهایی راهنمای مراقبت بیماری ایبولا

معرفی و شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریها

مسوول واحد:ابوالفضل حجاری

 

شرح وظایف

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب سالم

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب سالم

روز جهانی قلب

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب ­(هفتم مهر ماه)

مراسم تودیع و معارفه

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت شبکه بهداشت و درمانشهرستان تیران و کرون

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS