خطر نقص لوله عصبی در جنین با رفتن به "سونا"در دوران بارداری

   خطر نقص لوله عصبی در جنین با رفتن به "سونا"در دوران بارداری

معرفی و شرح وظایف واحد خانواده

  1. شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت مادران

    ۱-      اجرای برنامه آموزشی در خصوص برنامه مادران در سطوح مختلف

    ۲-      نظارت بر کمیت وکیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران

    ۳-      شرکت در برنامه پایش فصلی پزشک خانواده

    ۴-      تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز بهداشتی درمانی در برنامه سلامت مادران

دریافت فایل(خانواده)

نقش همسر در دوران بارداری

بیماری های شایع زنان و بارداری

مشاوره صحیح شیر دهی

نقش پدران در شیردهی

شکاف کام

احیاء پایه کودکان

احیای قلبی

سوانح و حوادث در کودکان

عدم نزول بيضه

عفونت آدنوويروس

کاوازاکی

کولیک کودکان

مسمومیت با سرب و علائم آن

ناهنجاری غربالگری

هيپوسپاديازيس

کارگروه امنیت و سلامت غذایی

برگزاری دومین کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان تیران وکرون درسال۹۳                     

طومار کارزار جهانی بزن به هدف

طومار کارزار جهانی بزن به هدف 

توقیف مواد بهداشتی تاریخ گذشته

توقیف مقدار ۱۵۰کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون RSS