گرد همایی نانوایان شهرستان تیران و کرون

گردهمایی نانوایان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۹ در محل تالار شهر تیران و با حضور مسئولین شهرستان  از جمله  آقای دهقانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ، آقای هاشمی رئیس شورای  اسلامی شهر تیران ،آقای دادخواه رئیس اتاق اصناف ،  سرگرد هدایتی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ، آقای فرقانی رئیس اتحادیه نانواییان ، آقای مهندس بابایی کارشناس مسئول بهداشت محیط ،آقای مهندس محمودی کارشناسان بهداشت مواد غذایی  شبکه بهداشت ودرمان ،حاج آقا کریم امامی از معتمدین شهرستان و آقای دکتر خواجه مدرس کشوری اتحادیه نانواییان و  تعدادی از نانوائیان شهرستان  برگزار گردید که دراین  گردهمایی در رابطه با  نقش واهمیت نان  در سلامت  جامعه و راههای ارتقاءکیفیت نان و سایر مشکلات مربوط به نانوائیان  شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون