به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

کمیته هماهنگی برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار شد

با حضور دکتر جمشید اویسی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و کارشناسان مسئول بهداشتی در محل دفتر مدیریت شبکه در تاریخ۹۶/۱۰/۰۳کمیته هماهنگی کارگروه سلامت و امنیت غذایی و جامعه ایمن شهرستان برگزار گردید. در این کمیته مصوبات کارگروه قبلی بررسی و در مورد دستور کار،کارگروه بعدی مشاوره و تبادل نظر انجام شد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون