به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

کارگاه آموزشی کارکنان پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان برگزار شد

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۱۰/۰۳اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان پذیرش مراکز بهداشتی و درمانی تابعه کرد.در این کارگاه نحوه تفکیک پسماندهای عفونی، استریل ابزار کار و راههای انتقال و پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت به کارکنان پذیرش آموزش داده شد.