کارگاه آموزشی تغذیه سالم و اختلالات رفتاری شایع در کودکان و نوجوانان

 

امروز واحدهای تغذیه و سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون درمحل سالن اجتماعات این شبکه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عناوین تغذیه سالم و اختلالات رفتاری روانی شایع در کودکان و نوجوانان  جهت گروه هدف بهورزان و مراقبین سلامت نمودند.کارشناسان مدرس این کارگاه سرکار خانم سلطانی وآقای معین مطالب مفیدی پیرامون موضوعات مذکور ارائه نمودند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون - ۱۱ بهمن ماه۹۶