کارگاه آموزشی ادغام بیمارهای غیر واگیر

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۵/۱۰/۴ در  راستای اجرای طرح ادغام بیماری های غیرواگیر در نظام شبکه و اجرای بسته خدمتی IRAPENاقدام به برگزاری کارگاه آموزشی چهار روزه جهت گروه هدف بهورزان و کارشناسان مبارزه با بیماری ها و ماماها و پرستاران در محل سالن اجتماعات این شبکه نمود. شایان ذکر است سرآغاز این دوره با آموزش آقای دکتر افشاری معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان در خصوص عدالت در نظام سلامت شروع گردید و در ادامه آموزش های لازم توسط  کارشناسان بهداشتی به حاضرین دوره ارائه گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون