به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

پاسخگویی ۱۹۰

مرکز پاسخگویی ۱۹۰
  • طرح مشکل در زمینه های بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای و طب کار
  • دریافت مشاور دارویی ویا اعلام مشکلات تامین دارو
  • طرح مشکلات مربوط به پذیرش و رسیدگی به بیمار
  • طرح شکایت پیش دریافت پزشکان و مراکز بهداشتی درمانی