واحد بسیج

اهداف پایگاه مقاومت حضرت امیر المومنین(ع):
 
 
 1. همکاری مناسب باواحد فرهنگی و مدیریت شبکه در بزرگداشت اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی
 2. انجام فعالیتهای فرهنگی جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای فرهنگی پرسنل
 3. برگزاری کلاسهای فوق برنامه جهت بسیجیان و پرسنل شبکه بهداشت
 4. ارائه طرحهای مختلف در راستای تقویت بسیج و روحیه بسیجی
 5. تقویت وحدت و بیداری اسلامی پرسنل
 6. تقویت روحیه ایثار گری و خود باوری
 7. ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء روحیه فرهنگی و مذهبی
 8. سازماندهی تیمهای تخصصی امداد و نجات
 9. سازماندهی گرههای تخصصی عکسلعمل سریع در بحرانهای مختلف
 10. برگزاری مراسم سوگواری و نشستهای سیاسی
 11. برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی جهت بسیجیان و پرسنل شبکه
 12. جذب نیروهای جدید الورود به بسیج
 13. برگزاری کلاسهای فوق برنامه جهت بسیجیان و پرسنل شبکه
 14. تهیه ملزومات فرهنگی و مطالب آموزشی
 15. توسعه فعالیت و در بخشهای محیطی و کلیه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهرستان