همگام با مردم شریف و حضوری پر شور در صیانت از حریم خانواده

کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون همگام با مردم شریف شهرستان در گردهمایی صیانت ازحریم خانواده با رویکرد عفاف و حجاب در تاریخ۹۶/۰۴/۲۱حضور یافتند.این حضور در راستای پاسخگویی به ندای فطرت انسان و پاسداری از ارزشهای انسانی و اسلامی است و نمادین نبوده و نخواهد بود.