همایش پیاده روی به مناسبت دهه کرامت

واحد امور بانوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون به مناسبت دهه کرامت با همکاری واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واحد سلامت خانواده و جمعیت اقدام به برگزاری همایش پیاده روی جهت بانوان شاغل در ادارات و رابطین سلامت نمود.در این همایش با رویکرد حذف هپاتیت و ترویج تغذیه با شیر مادر مطالب ارزشمندی توسط سرکار خانم دکتر سراج و خانم کاظمی کارشناس سلامت کودکان به شرکت کنندگان ارائه و در پایان به قید قرعه جوایزی به حاضرین اهداء گردید.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون