همایش تجلیل از داوطلبین سلامت شهرستان تیران و کرون

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در روز جهانی داوطلب ۲۱آذرماه اقدام به برگزاری همایش تجلیل از داوطلبین عرصه سلامت شهرستان نمود.در این همایش آقای دکتر اویسی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان در جمع داوطلبین سلامت اذعان نمودند از محورهای توسعه هر جامعه، نیروی انسانی و مشارکت داوطلبالنه انسانها در امر سلامت میباشد  و داوطلبان سلامت حلقه ارتباطی بسیار مهمی فی ما بین سیاست گذاران سلامت و آحاد مختلف جامعه میباشند.در این همایش معاون محترم بهداشت و رییس مرکز بهداشت شهرستان آقای دکتر افشاری نیز ضمن تقدیر از تلاشهای  داوطلبانه رابطین حوزه سلامت شهرستان از آنان به عنوان راهبرد اساسی اشاعه فرهنگ خود مراقبتی و سلامت یاد و با اهداء جوایزی از آنان تجلیل نمودند.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون