به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

نشست بصیرتی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

در روز نهم دیماه جاری مصادف با حماسه ۹دیماه و در راستای تبیین ابعاد فتنه در سال۸۸، پایگاه بسیج خواهران و برادران شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری نشست بصیرتی جهت کارکنان شاغل در شبکه نمود. در این نشست ابراهیم مظاهری مسئول شورای نگهبان شهرستان به بیان ابعاد فتنه در سال ۸۸ و لزوم بصیرت در جامعه پرداختند.

روابط عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان تیران وکرون