ملاقات و نشست صمیمی مردمی اهالی شهر تیران با مدیریت شبکه

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۵/۰۹/۰۲میزبان اهالی محترم و ولایتمدار شهر تیران بود .در این نشست مردمی نماینده محترم اهالی شهر آقای شیرازی در خصوص خواسته مردم شهرستان در خصوص بیمارستان امام رضا (ع)سخنانی رابیان و از تلاشهای مجدانه مدیریت محترم شبکه آقای دکتر اویسی در این راستا تقدیر و تشکر نمودند  در ادامه آقای دکتر اویسی در خصوص وضعیت فعلی بیمارستان بهنیا و پیگیری های بعمل آمده در سطح وزارت بهداشت و درمان در خصوص رفع معضلات جاری حوزه درمان و موافقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای احداث بیمارستان در شهر تیران و مکاتبه با وزارت متبوع سخنان جامعی رابیان نمودند.در پایان ضمن ارائه عملکرد شبکه در ۳حوزه بهداشت و درمان و اورژانس۱۱۵مدیریت شبکه مورد تحسین و تشویق اهالی قرار گرفت.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون