به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

معرفی وشرح وظایف واحد امور عمومی

نام واحد:امور عمومی

 

مسئول واحد:آقای خسرو سلمانی تهرانی

 

سطح تحصیلات:کارشناسی پرستاری

 

شماره تماس:۰۹۱۳۱۳۳۳۹۹۴- ۴۲۲۲۳۳۰۰

 

شرح وظایف:

·        برنامه ریزی و نظارت  بر اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی (دبیرخانه، ماشین نویسی، خدمات، نگهبانی، مرکز تلفن، تاسیسات و انبارهای شبکه)

·        هماهنگی و همکاری در برگزاری مناقصات و مزایده های شبکه و انعقاد قرارداد با پیمانکاران مربوطه

·        پاسخ گویی به مراجعین و مکاتبات اداری مربوطه

·        پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و تنظیم سند برای آن ها

·        همکاری با کارگزینی در حضور و غیاب پرسنل ستاد و سایر مراکز

·        انجام کلیه خریدها زیر نظر مدیریت شبکه