previous pauseresume next

معرفی و شرح وظایف واحد مدارس

نوجوانان جوانان بخش بزرگی از جمعیت پویا و آینده سازکشور ها را تشکیل می دهند و جهان آینده بر اساس دانش ، نگرش و رفتار آنان شکل می گیرد.  بدین لحاظ سرمایه گذاری جوامع در امر سلامت و آموزش ایشان امری زیر بنایی تلقی میگردد؛ زیرا شکوفایی تمام و کمال استعدادها و دستیابی به بالا ترین سطوح فراگیری نیاز مند برخورداری از سلامت ورفاه می باشد.توجه به سنین دانش آموزی و دانشجویی فرصت ویژه ای که محیط مدارس و دانشگاه ها فراهم می آورد جوامع را قادر می سازد تا شیوه های زندگی سالم را به نسلی که آینده را رقم می زند و نیز تاثیری شگرف در اجتماع کنونی خود دارد بیاموزند. بدین لحاظ برنامه های متنوعی در سطح جهان ابداع شده اند تا به ارتقای سطح سلامت و آموزش این گروه سنی بپردازند.

 

 

اهم فعالیتهای واحد :

 

-انجام معاینات غربالگری دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت آنها

-اجرای برنامه کنترل و پیشگیری از پدیکلوزیس در دانش آموزان

- کنترل و تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان ورودی سال اول متوسطه  و دبستان

- پیگیری انجام معاینات دانشجویان و طلاب جدیدالورود

- اجرای برنامه های تغذیه سالم در مدارس

-آموزش نیروهای جدید الورود و باز آموزی کارکنان

- پیگیری بازدید بهداشت محیط مدارس –اردوگاهها –مدارس شبانه روزی –بوفه مدارس

 - اجرای برنامه مدرسه مروج سلامت در مدارس منتخب

 - برگزاری مناسبتهای جهانی و کشوری بهداشتی مشترک در مدارس از جمله هفته سلامت و ارتقاء بهداشت مدارس

- اجرای برنامه اوقات فراغت دانش آموزان       

 -اجرای برنامه پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مدارس

- آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی ، دانشجویان و نیروهای جدیدالورود در زمینه برنامه های سلامت مدارس

-آموزش رفتارهای پرخطر در قالب طرح بسیج سلامت دانش آموزان

 -اجرای برنامه بهداشتیاران در مدارس

 - جلب مشارکت اولیاء پزشک و پیراپزشک در ارائه خدمات بهداشتی –درمانی ،آموزشی و حمایتی به دانش آموزان

  - اجرای برنامه معلم رابط بهداشت درمدارس

 - تنظیم و تکمیل فرمهای آماری و عملیاتی بهداشت مدارس

- تشکیل کمیته بهداشت مدارس شهرستان

 - تشکیل شوراهای منطقه ای بهداشت مدارس

 -پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و  نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیک

تماس با ما از طریق شماره تلفن : ۰۳۱۴۲۲۲۲۴۲۴یا آدرس الکترونیکی : Rsem1986@gmail.com