به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

معرفی و شرح وظایف

نقش حوزه بهداشت عمومی در بلایا نقش غیر قابل انکار و حیاتی است که در هر چهار فاز مدیریت بلایا اعم از پیشگیری و کاهش آسیب، آمادگی، پاسخ و بازیابی نمودهای عملیاتی و مشخصی دارد.

سطح متوسط آمادگی خانواده های ایرانی در برابر بلایا تنها ۸ درصد است. این درحالیست که تقریبا تمام جمعیت کشور در برابر انواع بلایا قرار دارند و سالانه به طور متوسط حدود ۴ هزار نفر در اثر این بلایا کشته می شوند. و حدود ۱/۵میلیون نفر تحت تاثیر قرار می گیرند.

لذا در راستای تامین سلامت خانوار، ارتقاء آمادگی در برابر بلایا در برنامه های نظام سلامت قرار گرفته است. نظام سلامت به عنوان متولی اصلی تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه طی سال های اخیر توجه ویژه ای به پیشگیری و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر نقش محوری مردم نموده است. شواهد نشان می دهد که مداخلات نظام سلامت از طریق ظرفیت های نظام شبکه می تواند آمادگی خانوار ها در برابر بلایا را طی چند ماه تا حدود ۷ برابر افزایش دهد. به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت به طور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملا آماده باشد و به آن پاسخ موثر و به موقع بدهد، لذا با عنایت به مطالب فوق واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با ماموریت زیر تشکیل شد.

 

شرح وظایف:

 -  ارزیابی آمادگی خانوارها در برابر بلایا و آموزش خانوارها در برابر بلایا

 - اجرای نظام مراقبت وقوع و پیامد بلایا

 - اجرای برنامه ارزیابی و ایمنی مراکز بهداشتی و درمانی

 -  تدوین برنامه عملیاتی مقابله با بلایا