معدوم نمودن۳۰کیلوگرم ادویه جات غیر قابل مصرف انسانی وغیر بهداشتی

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای اجرای دستور مقام محترم قضایی اقدام به معدوم نمودن ۳۰کیلوگرم ادویه جات غیر بهداشتی در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۴نمود.این ادویه جات که با بسته بندی شکیل و با ظاهری فریبنده در شرف ورود به بازار مصرف بود توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان کشف و پس از انجام آزمایشات بدلیل آلودگی میکروبی بالا غیر قابل مصرف انسان تشخیص داده شد و معدوم گردید.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون