به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

مراسم کوهگشت هفته ملی تغذیه

صبح امروز ۱۹دیماه به مناسبت هفته ملی تغذیه، واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری مراسم کوهگشت به مقصد کوه کوشکچی شهر تیران نمود.دراین مراسم بین شرکت کنندگان صبحانه سالم آش سبزی سرو شد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون