به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

صبح امروز۱۷دیماه جشنواره غذای سالم ویژه رابطین سلامت برگزارشد

به همت واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون جشنواره غذای سالم و سنتی ویژه رابطین و داوطلبان سلامت شهر تیران در محل سالن اجتماعات این شبکه بهداشت امروز صبح ۱۷دیماه برگزار شد.در این جشنواره در ابتدا دکتر افشاری معاون بهداشت شهرستان در خصوص سبک زندگی سالم و الگوی صحیح تغذیه مطالبی رابیان و در ادامه کارشناسان غذاهای سالم و سنتی را مطابق اصول نموداری تغذیه مورد سنجش و به نفرات برگزیده جوایزی اهداء نمودند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون