سخنرانی مدیر شبکه در جمع خیرین و حامیان ساخت بیمارستان امام رضا(ع)

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰در مراسم افطاری کمپین ساخت بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان حضور یافتند.در این مراسم پس از ارائه سخنان نماینده محترم شهرستان آقای ابوترابی،دکتر اویسی طی دو مرحله سخنرانی از روند پیشرفت وپیگیری نامه نگاری و اجرای قواعد اولیه بروکراسی ساخت بیمارستان مطالبی رابیان و به لزوم احیاء بیمارستان بهنیا از طریق راه اندازی پست برق و متعاقب آن راه اندازی اتاق عمل و سی سی یو و بخشهای بستری پرداختند .آقای دکتر اویسی اذعان نمودند تا اجرایی شدن مراحل ساخت بیمارستان جدید شهرستان میبایست بیمارستان فعلی خدمات درمانی مورد نیاز مردم را به نحو مطلوب ارائه نماید.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون