دوره جامع آموزش اتباع افاغنه شهرستان تیران و کرون

در راستای حفظ و ارتقاء سلامت اتباع افاغنه ساکن شهرستان تیران و کرون واحدهای بهداشتی پیشگیری و مبارزه با بیماریها،سلامت خانواده و جمعیت ،بهداشت محیط با همکاری نیروی انتظامی و اداره آموزش و پرورش شهرستان در تاریخ۲۰دیماه لغایت۲۲دیماه اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی بیماریهای واگیر و غیر واگیر،سلامت مادران،اصول بهداشت محیط و مواد غذایی نموده و رسانه های آموزشی از جمله پمفلت های راهنمای کلاس آمادگی زایمان فیزیولو‍‍ژیک و مراقبتهای قبل از بارداری بین حاضرین توزیع گردید . در حاشیه این مراسم از افراد علاقمند وداوطلب دعوت گردید به عنوان رابط بهداشت با شبکه بهداشت شهرستان همکاری نمایند.شایان ذکر است برگزاری این دوره جامع با استقبال خانوارهای اتباع افاغنه مواجه گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون