حضور در جشنواره عمران سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واحد ساختمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون تحت مدیریت آقای دکتر اویسی مدیر محترم شبکه در تاریخ۱۳۹۶/۰۶/۰۶در جشنواره عمران سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور خودرا با نمایش فعالیتهای عمرانی در طی دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت به معرض دید بازدید کنندگان گذاشت.دراین روز، جشنواره عمران سلامت با حضور سرپرست دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز و قائم مقام وزیر بهداشت در معاونت توسعه مدیریت آقای دکتر صدر السادات بازگشایی و طی سخنانی از تلاشهای واحدهای ساختمانی و کارکنان مجموعه های تحت امر تقدیر و سپس از تمامی غرفه ها بازدید بعمل آمد.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون