جلسه کمیته قالیبافان

در تاریخ ۹۵/۹/۲۲ توسط واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون جهت ۶۵ نفر از قالیبافان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در محل سالن جلسات کمیته امداد ،کارگاه آموزشی با موضوع شرایط کارگاه قالیبافی، بیماری ها و عوامل زیان آور کار توسط آقای مهندس اسماعیلی به قالیبافان ارائه گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون