جلسه آموزشی ایدز ویژه ماماها

در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴واحد مبارزه با بیماری ها جهت پرسنل محترم مراقبت سلامت و ماماهای مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی درخصوص سند ملی ایدز و استراتژی چهارم برنامه درکشور برگزار نمود .در این جلسه آقای حمید لطف الهی کارشناس برنامه ایدز آموزش و توضیحات لازم را در این خصوص ارائه نمود و خواستار توجه ویژه به غربالگری و توجه به مادران باردار و بررسی از لحاظ HIVشدند. همچنین خواستار همکاری این عزیزان در برنامه های آموزشی ایدز به مناسبت روز جهانی ایدز و هفته اطلاع رسانی ایدز در آذر ماه ۹۵ شدند.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون