به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

تاریخچه شبکه بهداشت و درمان

بسم الله الرحمن الرحیم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

تاریخچه فعالیت:

*مختصری در خصوص تاریخچه فعالیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

این شبکه بهداشت و درمان از بهمن ماه سال ۱۳۷۷ بصورت رسمی فعالیت خود را در حوزه بهداشت و درمان بصورت مستقل از شهرستان نجف آباد آغاز نمود.جمعیت تحت پوشش این شبکه بصورت عمده در تعداد ۴۷ روستا و ۳ شهر تیران، رضوانشهر وعسگران متمرکز گردیده است جمعیت روستایی شهرستان ۴۲۲۴۶ و جمعیت شهر نشین ۲۸۳۶۴ نفر میباشد. شایان ذکر است پوشش بهداشت و درمان در شهرستان توسط تعداد ۶ مرکز بهداشتی درمانی روستایی از قرار مرکز دولت آباد، قهریزجان،افجان،میر آباد،خرمنان،ورپشت و تعداد ۳مرکز بهداشتی و درمانی شهری-روستایی از قرار مرکز شبانه روزی عسگران،رضوانشهر و تیران می باشد.تنها بیمارستان این شهرستان بیمارستان بهنیا می باشد که دارای بخشهای فعال اورژانس،دیالیز،رادیولوژی،آزمایشگاه،زایشگاه،کلینیک تخصصی،بخش بستری داخلی و اطفال می باشد .این در حالی است که این بیمارستان دارای اتاق عمل و بخش ccuتجهیز شده می باشد و به محض تأمین نیروی انسانی قابلیت ارائه خدمات به شهروندان عزیز و مراجعین را دارد.

*و ضعیت نیروی انسانی:

تعداد کل پرسنل و کارکنان این شبکه بهداشت و درمان ۳۵۶ نفر می باشد

کارکنان حوزه بهداشت ۱۸۷ و حوزه درمان ۹۳ نفر و حوزه پشتیبانی ۷۶ نفر می باشد.

تعداد پزشکان این شبکه ۳۲ نفر می باشد.

تعداد کاردان و کارشناس ۱۹۲ نفر و تعداد پرسنل خدماتی ۳۳ نفر می باشد.

 

*وضعیت چیدمان نیروی انسانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی:

۱- مدیر مرکز پزشک خانواده می باشد

۲- کارشناس مامایی

۳- کارشناس پرستاری

۴-کاردان یا کارشناس بهداشت محیط ۱ نفر

۵- کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای ۱ نفر

۶- کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده ۱ نفر

۷- کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی ۱ نفر

۸- دندانپزشک ۱ نفر

۹- مسئول پذیرش و خدمات ۱ نفر

 

 

مأموریت:فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه جمعیت شهرستان و مراجعین گرامی از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

 

اهداف :

الف) بهداشت :

۱. ارتقاء سطح خدمات بهداشتي شهرستان

۲. توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليت هاي جسمي و رواني

۳. افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت شهرستان

۴. توسعه و تشديد كنترل بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي

۵. توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها و شهرهای شهرستان

۶. توسعه فعاليت هاي مربوط به تأمین آب آشاميدني سالم در روستاها و شهرها

۷. توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي

۸. بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و كنترل رشد كودكان

۹. ارتقاء كيفيت تغذيه اي مردم شهرستان از طریق آموزش و نظارت برکلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آموزش  والزام این مراکز به رعایت اصول و موازین بهداشتی کشور

ب) درمان :

۱. افزايش موجبات دستيابي جامعه شهرستان به امكانات درماني

۲. ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي شهرستان

۳. جلوگيري از مصرف بي رويه دارو

۴. تأمین موجبات ارتقاء سطح علمي و تخصصی پزشكان ،پرستاران،ماماها،نیروهای خدماتی و انتظاماتی و باز آموزی کلیه کادر درمان

۵. افزايش كارايي مراكز درمانی شهرستان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع انساني

۶. تأمین موجبات و مشاركت فعاليت بخش غيردولتي در سرمايه گذاري ها

۷-نظارت بر روند سیر مراحل درمان در مطب هاو کلینیک های خصوصی درمانی شهرستان توسط واحد نظارت بر درمان

 

 

 

شرح وظايف :

·تأمین بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي، خصوصاً در زمينه سلامت محيط، مبارزه با بيماري ها، تغذيه و تنظيم خانواده، سلامت دهان و دندان،سلامت روان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلين با تأکید بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

·ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان

· برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (تسهيلات بهداشتي و درماني) شهرستان با تأکید بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند

· فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه هاي درماني

·تأمین منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات مردمي، حق بيمه، درآمدهاي اختصاصي و كمك ها و مشاركت مردمي

امکانات و فضای آموزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان:

۱-اتاق آموزش مجازی شبکه :این شبکه بهداشت دارای یک سالن آموزش مجازی با ظرفیت آموزشی ۳۰نفر و مجهز به ۱۵سیستم کامپیوتر و یک دستگاه بورد هوشمند الکترونیک و یک دستگاه دیتا شو می باشد.

۲-سالن اجتماعات این شبکه با ظرفیت ۱۰۴نفر و مجهز به امکانات آموزشی ویدئو پرژکتور و کامپیوتر ظرفیت آموزشی این شبکه را ارتقاء داده است.