برگزاری کوهگشت و پیاده روی دسته جمعی کارکنان شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون

واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای بزرگداشت مناسبت های مهرماه (هفته ملی کودک، هفته ملی سالمندان و هفته ملی سلامت بانوان ایرانی) در تاریخ ۲۹/۷/۹۵ با همکاری روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اقدام به برگزاری کوهگشت به همراه صرف صبحانه  سالم نمودند.در این مراسم به ۳ نفر از برگزیدگان مسابقه جمعیت و باروری سالم جوابز نفیسی اهدا گردید و همچنین اهدای جوایز مسابقه سالمندان و مناطق حادثه خیز برای کودکان انجام شد.