برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان بیماریهای شایع استخوان و مفاصل در میانسالی

در تاریخ ۹۵/۸/۱۷احد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری کنفرانس علمی یکروزهبا عنوان بیماریهای شایع استخوان و مفاصل در میانسالی جهت پزشکان و ماماهای محترم شاغل در محل سالن اجتماعات این شبکه نمود.در این کارگاه آموزشی سرکار خانم دکتر نظری(متخصص محترم طب فیزیکی) و جناب آقای دکتر فلاحی (متخصص  محترم ارتوپدی)مطالب آموزشی خود را بیان و در پایان لوح یادبودی به پاس آموزش از طرف معاون محترم بهداشت شبکه آقای دکتر  افشاری به ایشان تقدیم گردید.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون