به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

برگزاری کارگروه مشترک سلامت و جامعه ایمن شهرستان تیران و کرون

امروز۱۲دیماه با حضور عبداله بنهری معاون فرماندار شهرستان تیران و کرون و دکتر اویسی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رؤسای کلیه ادارات در محل فرمانداری، کارگروه مشترک سلامت و امنیت غذایی و جامعه ایمن شهرستان برگزار گردید. در این کارگروه در آغاز پس از تلاوت قرآن مجید، دستور کار جلسه توسط دکتر احمد افشاری معاون بهداشتی شبکه که شامل طرح ملی پایش گاز رادن در منازل مسکونی و وضیعت سوانح و حوادث در ۸ماهه اول سال جاری بیان و در پایان مصوباتی بهمراه داشت. شایان ذکر است در این کارگروه درخصوص احداث اتاق پیش سرد کشتارگاه شهر تیران قول احداث تا یک ماه آینده توسط شهرداری شهر تیران به حاضرین داده شد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون