به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

برگزاری کارگاه آموزشی کاربردی صنف جوشکاران و تراشکاران شهرستان تیران و کرون

امروز۱۳دیماه۹۶با تلاش واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و در راستای رسالت خطیر آموزش به صنعتگران،کارگاه آموزشی ویژه صنف جوشکاران و تراشکاران شهرستان در سالن اجتماعات این شبکه بهداشت در حال برگزاری است.در این کارگاه آموزشی کاربردی آموزشهای لازم در خصوص ایمنی در محل کار و شیوه اطفاء حریق به گروه مذکور ارائه خواهدشد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون