برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر

واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای آموزش و ارتقاء سطح دانستنیهای سلامت شهروندان در تاریخ۹۶/۰۴/۰۸اقدام به آموزش دانش آموزان مقطع ۸و ۹و ۱۰مدارس شهر عسگران در حوزه پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر نمود.در این کارگاه آموزشی که در مرکز سلامت شهر عسگران برگزار گردید آقای معین کارشناس سلامت روان آموزشهای لازم در این حیطه را به نحو مطلوب و مبسوط بیان نمودند.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون