برگزاری کارگاه آموزشی عوامل خطر ابتلا به بیماریهای غیر واگیر در بارداری

واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ  سوم خرداد ماه سال جاری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "عوامل خطر ابتلا به بیماریهای غیر واگیر در بارداری "جهت کاردان و کارشناسان مامایی و بهداشت خانواده و مراقبین سلامت این شبکه بهداشت نمود.مدرسین این کارگاه سرکار خانم دکتر عینی و خانم جعفر زاده بودند.شایان ذکر است مطالب آموزشی این دوره در سایت شبکه بارگزاری شده است.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون