برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های قابل پیشگیری در کودکان

با توجه به اهمیت آموزش پیشگیری از سوانح و حوادث و در راستای کاهش میزان مرگ و میر در کودکان زیر ۵سال،واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در روزهای سه شنبه و چهار شنبه سال جاری با حضور کلیه بهورزان و ماماها و مراقبین سلامت شهرستان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آسیب های قابل پیشگیری در کودکان»در محل سالن اجتماعات این شبکه بهداشت نمود.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون