برگزاری همایش سالمندان دره بید

به مناسبت هفته جهانی سالمند در تاریخ ۹۵/۷/۸پرسنل محترم خانه بهداشت دره بید اعم از بهورزان،پزشک و ماما با همکاری دهیار محترم،اعضای محترم شورای اسلامی روستا و واحد سلامت خانواده  و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون ،همایشی جهت سالمندان برگزار کردند.در این همایش که حدود ۶۰ نفر از سالمندان حضور داشتند،در ابتدا با هماهنگی بیمارستان بهنیا شهرستان از ایشان نمونه گیری خون جهت انجام آزمایشات انجام شدو پس از ارزیابی فشارخون،قد و وزن  و صرف صبحانه مراسم جشنی نیز برپاگردید.در این همایش مسابقه در بین زوجهای سالمند برگزار شد و به زوج برتر هدیه ای اهدا گردید.همچنین سالمندان به بیان خاطره و تجربیات خود پرداختند.دو نفر سالمند نمونه روستا که در این سن از سلامتی کامل برخوردار بودند هدیه ای دریافت کردند.در ادامه توسط بهورزان خانه بهداشت دره بید به هر سالمند یک شاخه گل اهدا شده و پمفلت خودمراقبتی سالمند و مکمل های کلسیم  و ویتامین Dنیز توزیع گردید.همچنین پزشک مرکز در مورد اهمیت خودمراقبتی توضیحاتی ارائه فرمودند و از دو نفر از رابطین فعال در امر سلامت سالمندان تقدیر به عمل آمد.در پایان عکس یادگاری از سالمندان حاضر توسط روابط عمومی شبکه تهیه گردید.