برگزاری همایش روز کودک در شهر تیران

در تاریخ۹۵/۷/۱۲واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون با مشارکت اداره بهزیستی شهرستان اقدام به برگزاری همایش روز کودک در محل پارک آزادگان شهر تیران نمود.در این همایش مادر برزگ ها و مادران کودکان نیز حضور داشته و با کودکان خود نقاشی های زیبایی را خلق نمودند.در این روز به مناسبت روز سالمند به مادربزرگ ها نیز از طرف نوه ها شاخه گل تقدیم گردید.در پایان پمفلت های خود مراقبتی و قرص های مکمل ویتامین Dو کلسیم نیز جهت سالمندان توزیع گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون