برگزاری همایش روز کودک در روستای کرد سفلی

در تاریخ۹۵/۷/۱۱ به همت واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و بهورز محترم خانه بهداشت روستای کرد سفلی همایشی جهت کودکان در مدرسه شهید لاچینانی این روستا برگزار گردید.در این همایش بین کودکان مسابقه شعر خوانی و خوردن سریع ماست برگزار و جوایزی به کودکان اهداء گردید.در پایان کیک یادبود روز کودک بین کودکان توزیع گردید.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون