برگزاری همایش تغذیه سالم

واحد سلامت خانواده و جمعیت با همکاری واحد مشارکت مردمی و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون،به مناسبت فرا رسیدن هفته سلامت بانوان ایرانی در تاریخ ۹۵/۷/۲۸اقدام به برگزاری همایش تغذیه سالم نمودند.دراین مراسم رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی شماره ۱ و ۲ تیران غذاهای سالم  و سنتی را تهیه و در مسابقه شرکت و در پایان با داوری آقای مولایی کارشناس محترم تغذیه شهرستان جوایزی به نفرات برتر اهدا گردید.