برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

در تاریخ ۹۵/۸/۸ مراسم تکریم جناب آقای دکتر خسرو جمالی معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان و معارفه آقای دکتر احمد افشاری در محل سالن اجتماعات این شبکه بهداشت برگزار گردید. در ابتدا ی این مراسم پس از قرائت قرآن، آقای دکتر اویسی مدیر محترم شبکه و ریاست بیمارستان بهنیا ضمن تقدیر از زحمات دوره تصدی آقای دکتر جمالی و اشاره به خدمات ایشان و الویت برنامه های بهداشتی نسبت به درمان سخنانی را بیان نمودند و در ادمه آقای دکتر جمالی به اختصار گوشه ای از اهم فعالیت های دوران معاونت خود را بیان نمودو در پایان آقای دکتر افشاری سخنان خود و برنامه های  پیش رو را تبیین نمودندو سر انجام  در این مراسم با اهداء هدایا و لوح سپاس از زحمات آقای دکتر جمالی تقدیر بعمل آمد.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون