برگزاری مانور آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان

با محوریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و اداره دامپزشکی شهرستان و مدیریت بحران و ستاد پدافند غیر عامل  فرمانداری شهرستان تیران و کرون و کلیه دستگاههای اجرایی مانور آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در تاریخ۲۳آذرماه در محل روستای قلعه موسی خان از توابع شهرستان برگزار گردید.در این مانور واحد های پیشگیری و مبارزه با بیماریها و مهندسی بهداشت محیط و بیمارستان بهنیا و اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵به فرماندهی آقای دکتر اویسی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان ماموریت محوله را باتمام توان به پیش بردند.در پایان مانور آقای دکتر اویسی ضمن تقدیر از حضور کلیه دستگاههای اجرایی و اهالی روستا  در خصوص سنجش و میزان آمادگی و چالشها و نواقص و نقط قوت مانورسخنانی را بیان نمودند.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون