برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت و بیماران خاص حضرت زهرا(س)شهرستان تیران و کرون

 با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت حضرت زهرا(س) در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۹  جلسه هماهنگی این انجمن تشکیل گردید .در این جلسه آقای دکتر اویسی مدیر محترم شبکه درخصوص اهمیت تعامل و توجه به مشارکت خیرین سلامت در رفع مشکلات  بهداشت و درمان سخنانی بیان نمودند و در ادامه اعضا پیشنهادات خود را در راستای  افزایش فعالیت ها و توسعه مشارکت خیرین سلامت جهت تجهیز مراکز سلامت و درمانی شهرستان و بخصوص ساخت و تجهیز بیمارستان امام رضا (ع) و تجهیز و رفع مشکلات بیمارستان بهنیا با جهت مشارکت مسئولین، افراد خیر و خیر اندیش و مشارکت عمومی مردم و همچنین برگزاری همایش تجلیل از خیرین حوزه سلامت بیان و در پایان تصمیماتی اتخاذ گردید.