برگزاری جلسه آموزشی مربیان سلامت (طرح سفیران سلامت دانش آموزی) مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان تیران و کرون

واحد آموزش و ارتقاء سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۵/۱۱/۷ اقدام به برگزاری اولین جلسه آموزشی جهت مربیان سفیران سلامت مدارس متوسطه شهرستان نمود. در این جلسه آموزشی سرکار خانم عربپور کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان و آقای لطف الهی کارشناس بیماری های رفتاری و آقای مولایی کارشناس تغذیه و سرکار خانم امامی کارشناس سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس مطالب آموزشی را به نحو مطلوب به گروه هدف ارائه نمودند.