برگزاری جشنواره غذای سالم ویژه داوطلبین سلامت

به مناسبت هفته ملی سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۲/۳اقدام به برگزاری جشنواره غذای سالم ویژه داوطلبین عرصه سلامت شهرستان نمود.در این جشنواره غذا های سالم وسنتی طبق آیتمهای سلامت سنجیده و ارزشیابی گردید و طبق نظر کارشناس واحد تغذیه شبکه به ۸نفر از نفرات برگزیده جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.در این جشنواره آقای دکتر افشاری معاون محترم بهداشتی شبکه طی سخنانی از زحمات داوطلبان حوزه سلامت تجلیل نمودند.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون