برگزاری اولین کارگروه جامعه ایمن و دومین کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان تیران و کرون

در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۰اولین کارگروه جامعه ایمن شهرستان درسال۹۵ با حضور معاون محترم فرماندار (آقای بنهری) و مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان (آقای دکتر اویسی)و معاون محترم بهداشت شبکه و رییس مرکز بهداشت شهرستان (آقای دکتر جمالی)و کلیه اعضاء کارگروه در محل اتاق جلسات فرمانداری شهرستان و باتلاوت آیات نورانی قرآن مجید و سخنان آقای دکتر اویسی آغاز و در ادامه آقای دکتر جمالی دستور کار جلسه را بیان و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها به تشریح آمار خودکشی در سطح جهان و کشور و استان و شهرستان پرداخته و با توجه به چند خودکشی در سال ۹۵ در شهرستان در این زمینه چاره اندیشی و تبادل نظر صورت پذیرفت و در ادامه با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب آقای رحمانی دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان آغاز و پس از بررسی مصوبات کارگروه قبلی ، در خصوص بررسی وضعیت اماکن عمومی و زیارتی شهرستان با توجه به نزدیکی ایام ماه محرم وهمچنین بررسی بیماریهای مشترک انسان و دام و اقدامات واحد مهندسی بهداشت محیط این شبکه مطالبی بیان و به اطلاع فرماندار شهرستان رسانیده شد و در پایان کارگروه مطالب جمع بندی و مصوباتی نیز مصوب گردید.