برگزاری اردو به مناسبت روز پزشک

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۰۶/۰۱به مناسبت روز با شکوه پزشک اقدام به برگزاری اردو تفریحی به مقصد قلعه تاریخی قمیشلو جهت پزشکان شاغل در مراکز تابعه نمود.در این روز از زحمات پزشکان محترم با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون