برگزاری اردو تفریحی کارکنان بیمارستان بهنیا

در راستای ایجاد روحیه مضاعف و نشاط بین همکاران ساعی بیمارستان بهنیا و با همت مدیریت محترم بیمارستان بهنیا و کادر درمانی در تاریخ ۹۶/۲/۱۲اردو تفریحی بمقصد پل زمان خان استان چهار محال بختیاری برگزار گردید.از زیباییهای این اردو ایجاد روحیه نشاط و همدلی و اقامه نماز ظهر و عصر بصورت جماعت با حضورمدیریت محترم شبکه و  ریاست بیمارستان بهنیا جناب آقای دکتر اویسی بود.با امید به آنکه بتوانیم با برگزاری اردوهای تفریحی ضمن  قدردانی از زحمات کارکنان بیمارستان ،روحیه مضاعف و شور و نشاط در بین همکاران خدوم ایجاد نماییم.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون