اطلاعیه

کلاس آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک جهت مادران بارداردر روزهای دوشنبه  و سه شنبه  هر هفته راس ساعت ۱۰-۸:۳۰  و  ۱۲ -۱۰:۳۰  در بیمارستان بهنیا برگزار می گردد.